Ta del av allt som händer på #Vallgatan12 - Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
 • Fri frakt över 500 kr
 • Leverans inom 1-3 dagar

Integritetspolicy

På Vallgatan 12 värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar att hålla en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Här kan du även läsa om dina rättigheter. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor gällande integritetspolicyn.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagning på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. (Datainspektionen)

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid hantering av beställningar och köp

Behandlingar som utförs:

 • Leverans (inkluderar avisering och kontakt rörande leveransen av beställning/köp)
 • Betalning (inkluderar analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inlämning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress)

Laglig grund:

Fullgörande av köpavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (leverans och betalning) och för en tid om 36 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid hantering av kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation mellan kund och företag (inkluderar telefon, e-post, sociala medier)
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, och telefonnummer)
 • Korrespondensen
 • Uppgifter om köptillfället och eventuella fel/klagomål

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärenden har avslutats.

Event och tävlingar

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation inför och kort efter event och/eller tävling (inkluderar bekräftelse på anmälningar, frågor, eller utvärderingar)
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Val av vinnare och förmedling av eventuella vinster

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Ålder
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingssyfte

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera ditt deltagande i event och tävlingar.

Lagringsperiod:

Under den tid eventet/tävlingen pågår (inklusive eventuell utvärderingsperiod).

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi använder oss av de uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in utifrån dina köp. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan se mer detaljerat under "Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?"

 

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logiskföretag och speditörer)
 • Betalningslösningar (betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (nyhetsbrev och sociala medier)
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och IT-lösningar)

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k registerutdrag) Vi är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill ha en djupare insikt kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering. Du kan bland annat begära radering av personuppgifter vi behandlar om uppgifterna inte är nödvändiga längre för de ändamål som de samlades in för. Skulle vi behandla uppgifterna på ett olagligt sätt har du också rätt till radering.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Direkt marknadsföring. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas till direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt räknas inte som direktmarknadsföring så som exempelvis produktrekommendationer.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en textfil som består av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies används för att möjliggöra funktioner och ge statistik om ditt besök.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Vallgatan 12 i GBG AB, org.nummer: 556762-6832
Vallgatan 12, 411 16 Göteborg

Stäng